An automatic tuner with short experiment and probabilistic plant parameterization

Kristian Soltesz, Pedro Mercader, Alfonso Baños

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

6 Citeringar (SciVal)
258 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”An automatic tuner with short experiment and probabilistic plant parameterization”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Ingenjörs- och materialvetenskap

Kemiska föreningar