An automatic tuner with short experiment and probabilistic plant parameterization

Kristian Soltesz, Pedro Mercader, Alfonso Baños

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

6 Citeringar (SciVal)
256 Nedladdningar (Pure)
Filter
Avslutade

Sökresultat