An efficient synthesis of pregaliellalactone and desoxygaliellalactone

Eira Ruud Furuseth, Rikard Larsson, Narda Blanco, Martin H Johansson, Olov Sterner

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

5 Citeringar (SciVal)

Sammanfattning

A short and efficient total synthesis of rac-desoxygaliellalactone and (+)-desoxygaliellalactone, via the biosynthetic intermediate pregaliellalactone, is described. The synthesis was achieved in only three steps, for (+)-desoxygaliellalactone including an enantioselective alkyl propiolate addition to 4-pentenal, a palladium catalysed alkylative lactonisation and an intramolecular Diels-Alder cycloaddition. (C) 2014 Elsevier Ltd. All rights reserved.
Originalspråkengelska
Sidor (från-till)3667-3669
TidskriftTetrahedron Letters
Volym55
Utgåva27
DOI
StatusPublished - 2014

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Kemi

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen för ”An efficient synthesis of pregaliellalactone and desoxygaliellalactone”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Citera det här