An error analysis of the sorption method for wood. Part 2. Application

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Originalspråkengelska
Sidor (från-till)133-138
TidskriftHolzforschung
Volym48
StatusPublished - 1994

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Materialteknik

Citera det här