An evaluation of analyses and data collection of winter loss in honey bees in Sweden

Forskningsoutput: Bok/rapportRapportForskning

Sammanfattning

Syftet med detta uppdrag har varit att utvärdera hur data på vinterförluster hos honungsbin i Sverige samlas in och analyseras, samt ge förslag på förbättringar
av övervakning och analys.
Denna rapport innehåller
• En sammanställning av faktorer som kan påverka vinterförluster hos honungsbin under svenska förhållanden
• En beskrivning av nuvarande sätt att rapportera och analysera vinterförluster i Sverige
• En utvärdering av nuvarande sätt att rapportera vinterförluster i Sverige
• Förslag på åtgärder för att förbättra övervakning av vinterförluster i Sverige med syfte att a) bedöma status, b) bedöma trender och c) göra prognoser
av vinterförluster.
Originalspråkengelska
UtgivningsortLund
FörlagCentre for Environmental and Climate Research (CEC), Lund University
ISBN (tryckt)978-91-984349-2-7
StatusPublished - 2018

Publikationsserier

NamnCEC rapport
Nr.5

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Miljövetenskap
  • Jordbruksvetenskap

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen för ”An evaluation of analyses and data collection of winter loss in honey bees in Sweden”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Citera det här