An experimental and kinetic modeling study on nitric oxide formation in premixed C3 alcohols flames

G. Capriolo, C. Brackmann, M. Lubrano Lavadera, T. Methling, A. A. Konnov

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

8 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”An experimental and kinetic modeling study on nitric oxide formation in premixed C3 alcohols flames”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Fysik och astronomi

Ingenjörs- och materialvetenskap

Kemiska föreningar