An experimental and kinetic modeling study on the laminar burning velocity of NH3+N2O+air flames

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

9 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”An experimental and kinetic modeling study on the laminar burning velocity of NH3+N2O+air flames”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Fysik och astronomi

Ingenjörs- och materialvetenskap

Kemiska föreningar