An experimental and theoretical study of a heptacoordinated tungsten(VI) complex of a noninnocent phenylenediamine bis(phenolate) ligand

Md Kamal Hossain, Matti Haukka, Mikko M. Hänninen, George C. Lisensky, Petriina Paturi, Ebbe Nordlander, Ari Lehtonen

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”An experimental and theoretical study of a heptacoordinated tungsten(VI) complex of a noninnocent phenylenediamine bis(phenolate) ligand”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Chemistry