An Exploratory Study of Enterprise Risk Management Pillars of ERM

Sara Lundqvist

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

50 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”An Exploratory Study of Enterprise Risk Management Pillars of ERM”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Affärsverksamhet och ekonomi