An integrative toolbox to unlock the structure and dynamics of protein-surfactant complexes

Adrian Sanchez-Fernandez, Carl Diehl, Judith E. Houston, Anna E. Leung, James P. Tellam, Sarah E. Rogers, Sylvain Prevost, Stefan Ulvenlund, Helen Sjögren, Marie Wahlgren

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

2 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”An integrative toolbox to unlock the structure and dynamics of protein-surfactant complexes”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Ingenjörs- och materialvetenskap

Fysik och astronomi

Kemiska föreningar