An International Comparison of District Heating Markets

Britt Aronsson, Stefan Hellmer

Forskningsoutput: Bok/rapportRapportForskning

Originalspråkengelska
StatusPublished - 2009
Externt publiceradJa

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Ekonomi och näringsliv

Citera det här