An intra-droplet particle switch for droplet microfluidics using bulk acoustic waves

Anna Fornell, Mathias Ohlin, Fabio Garofalo, Johan Nilsson, Maria Tenje

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Filter
Doktorsavhandling (sammanläggning)

Sökresultat