An introduction to Elder Law and the Norma Elder Law Research Environment

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Originalspråkengelska
Sidor (från-till)235-252
TidskriftEuropean Journal of Social Law
Volym2013
Nummer3
StatusPublished - 2013

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Juridik

Citera det här