An introduction to higher Auslander-Reiten theory

Gustavo Jasso, Sondre Kvamme

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”An introduction to higher Auslander-Reiten theory”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Matematik