Inventering av vita fläckar i norra Lapplands skogsland

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Sammanfattning

An inventory of vascular plants in the poorly known forested lowland parts of the provinces of Lule and Torne lappmark has been started. The purpose of the project is to gather distributional data for a forthcoming Swedish atlas of vascular plants. Field work has so far been carried out in the southeastern part of Lule lappmark, from which preliminary results are given.
Bidragets översatta titel An inventory of floristically poorly known areas in Swedish Lapland
Originalspråksvenska
Sidor (från-till)270-276
TidskriftSvensk Botanisk Tidskrift
Volym108
Utgåva5
StatusPublished - 2014

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Botanik

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen för ”Inventering av vita fläckar i norra Lapplands skogsland”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Citera det här