An investigation of enzymatic kinetic resolution of racemic clopidogrel

Yasser Gaber, A Amin Magdy, Rajni Hatti-Kaul

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”An investigation of enzymatic kinetic resolution of racemic clopidogrel”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap

Mark- och miljövetenskap