An investigation of steric influence on the reactivity of FeV(O)(OH) tautomers in stereospecific C-H hydroxylation

Mainak Mitra, Alexander Brinkmeier, Yong Li, Margarida Borrell, Arnau Call, Julio Lloret Fillol, Michael G. Richmond, Miquel Costas, Ebbe Nordlander

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”An investigation of steric influence on the reactivity of FeV(O)(OH) tautomers in stereospecific C-H hydroxylation”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Kemiska föreningar