An old, metal-rich accreted stellar component in the Milky Way stellar disk

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”An old, metal-rich accreted stellar component in the Milky Way stellar disk”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Fysik och astronomi

Mark- och miljövetenskap