An overview of an architecture proposal for a high energy physics grid

Anders Wäänänen, Mattias Ellert, Aleksandr Konstantinov, Balazs Konya, Oxana Smirnova

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

6 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”An overview of an architecture proposal for a high energy physics grid”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Ingenjörs- och materialvetenskap