An overview of distinguishing attacks on stream ciphers

Martin Hell, Thomas Johansson, Lennart Brynielsson

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

24 Citeringar (SciVal)

Sammanfattning

This paper overviews basic theory on distinguishing attacks
on stream ciphers. It illustrates underlying ideas and common techniques
without going into too many details on each topic. Some new approaches
in distinguishing attacks are also included.
Originalspråkengelska
Sidor (från-till)71-94
TidskriftCryptography and Communications
Volym1
Utgåva1
DOI
StatusPublished - 2009

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Elektroteknik och elektronik

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen för ”An overview of distinguishing attacks on stream ciphers”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Citera det här