An overview of distinguishing attacks on stream ciphers

Martin Hell, Thomas Johansson, Lennart Brynielsson

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

25 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”An overview of distinguishing attacks on stream ciphers”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Matematik