An ultra-low power high-precision logarithmic-curvature compensated all-CMOS voltage reference in 65 nm CMOS

Tayebeh Ghanavati Nejad, Ebrahim Farshidi, Henrik Sjöland, Abdolnabi Kosarian

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”An ultra-low power high-precision logarithmic-curvature compensated all-CMOS voltage reference in 65 nm CMOS”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Kemiska föreningar

Ingenjörs- och materialvetenskap