An ultrasonic method for detection of fluid properties in the paranasal sinuses

Tomas Jansson, B Ask, P Walfridsson, P Sahlstrand-Johnson, Hans W Persson, Nils-Gunnar Holmer, Magnus Jannert

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKonferenspaper i proceedingPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”An ultrasonic method for detection of fluid properties in the paranasal sinuses”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Fysik och astronomi