An Undercooled Scree Slope Detected by Geophysical Investigations in Sporadic Permafrost below 1000 M ASL, Central Austria

Christian Stiegler, Matthias Rode, Oliver Sass, Jan-Christoph Otto

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

19 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”An Undercooled Scree Slope Detected by Geophysical Investigations in Sporadic Permafrost below 1000 M ASL, Central Austria”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Mark- och miljövetenskap