Analys av foster-DNA i kvinnans blod: icke-invasiv fosterdiagnostik för blodgrupps- eller könsbestämning

Erik Iwarsson, Martin L Olsson, Agneta Taune Wikman, Susanne Vilhelmsdotter Allander, Marianne Heibert Arnlind, Laura Lintamo, Nils-Eric Sahlin, Jan Wahlström, Lena Wallgren

Forskningsoutput: Bok/rapportRapportForskning

Citera det här