Analyses of structural changes in ecological time series (ASCETS)

Örjan Östman, Lena Bergström, Kjell Leonardsson, Anna Gårdmark, Michele Casini, Ylva Sjöblom, Fredrik Haas, Jens Olsson

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Analyses of structural changes in ecological time series (ASCETS)”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Mark- och miljövetenskap

Affärsverksamhet och ekonomi

Agrikultur & biologi