Analysis and estimation of MIMO-SAR for multi-antenna mobile handsets

Hui Li, Apostolos Tsiaras, Buon Kiong Lau

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

462 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Analysis and estimation of MIMO-SAR for multi-antenna mobile handsets”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Ingenjörs- och materialvetenskap