Analysis and modeling of solute transport dynamics by breakdown coefficients and random cascades

Jonas Olsson, Magnus Persson, Kenji Jinno

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

3 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Analysis and modeling of solute transport dynamics by breakdown coefficients and random cascades”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Mark- och miljövetenskap