Analysis of atrioventricular plane movements by Doppler tissue imaging and m-mode in children with atrial septal defects before and after surgical and device closure.

Katarina Hanséus, Gudrun Björkhem, L A Brodin, Erkki Pesonen

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

40 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Analysis of atrioventricular plane movements by Doppler tissue imaging and m-mode in children with atrial septal defects before and after surgical and device closure.”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap