Analysis of DNA methylation patterns in the tumor immune microenvironment of metastatic melanoma

Shamik Mitra, Martin Lauss, Rita Cabrita, Jiyeon Choi, Tongwu Zhang, Karolin Isaksson, Håkan Olsson, Christian Ingvar, Ana Carneiro, Johan Staaf, Markus Ringnér, Kari Nielsen, Kevin M Brown, Göran Jönsson

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

10 !!Citations (SciVal)

Sökresultat