Analysis of liquid surface deformation and breakups using three-dimensional high-speed data recorded with a single camera

Adrian Roth, Marcel Sapik, Elias Kristensson, Jan Jedelsky, Edouard Berrocal

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Analysis of liquid surface deformation and breakups using three-dimensional high-speed data recorded with a single camera”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Engineering