Analysis of supply chain contracts in a three tier model: Model development and review of minimum purchase commitment and two-part tariff

Forskningsoutput: Bok/rapportRapportForskning

Originalspråkengelska
Förlag[Publisher information missing]
StatusPublished - 2006

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Transportteknik och logistik

Citera det här