Analysis of the Agrotis segetum pheromone gland transcriptome in the light of sex pheromone biosynthesis

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Analysis of the Agrotis segetum pheromone gland transcriptome in the light of sex pheromone biosynthesis”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Biochemistry, Genetics and Molecular Biology