Analysis of the inflammatory response to titanium and PTFE implants in soft tissue by macrophage phenotype quantification

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

16 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Analysis of the inflammatory response to titanium and PTFE implants in soft tissue by macrophage phenotype quantification”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap

Ingenjörs- och materialvetenskap

Kemiska föreningar