Analysis of the potential for non-invasive imaging of oxygenation at heart depth, using ultrasound optical tomography (UOT) or photo-acoustic tomography (PAT)

Andreas Walther, Lars Rippe, Lihong V. Wang, Stefan Andersson-Engels, Stefan Kröll

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

9 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Analysis of the potential for non-invasive imaging of oxygenation at heart depth, using ultrasound optical tomography (UOT) or photo-acoustic tomography (PAT)”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap

Fysik och astronomi