Analysis of Transvascular Transport Phenomena in the glomerular and peritoneal microcirculation

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

529 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Analysis of Transvascular Transport Phenomena in the glomerular and peritoneal microcirculation”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Mark- och miljövetenskap