Analyzing the situation of older family caregivers with a focus on health-related quality of life and pain: A cross-sectional cohort study

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

11 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Analyzing the situation of older family caregivers with a focus on health-related quality of life and pain: A cross-sectional cohort study”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap

Samhällsvetenskap