Anandamide - The other side of the coin

Peter M. Zygmunt, David Julius, Edward D. Högestätt, Vincenzo Di Marzo

Forskningsoutput: TidskriftsbidragDebate/Note/EditorialPeer review

63 Citeringar (SciVal)
Originalspråkengelska
Sidor (från-till)43-44
TidskriftTrends in Pharmacological Sciences
Volym21
Utgåva2
DOI
StatusPublished - 2000 feb. 1

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Farmaceutisk vetenskap

Citera det här