Anaphora resolution in L1 Italian in a Swedish-speaking environment before and after L1 re-immersion: A study on attrition

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

2 Citeringar (SciVal)
Originalspråkengelska
Artikelnummer102746
TidskriftLingua
Volym233
DOI
StatusPublished - 2020

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Jämförande språkvetenskap och lingvistik

Citera det här