Anaphora resolution in L1 Italian in a Swedish-speaking environment before and after L1 re-immersion: A study on attrition

Chiara Gargiulo, Joost van de Weijer

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Sökresultat