Anatomy and taxonomy of cetrarioid lichens

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

Sammanfattning

Popular Abstract in Swedish
Anatomi och taxonomi för ca 125 cetrarioida lavar är undersökt. Gruppen består av släktet Cetraria (islandslavar) i vid bemärkelse. Speciell tonvikt har lagts på reproduktiva strukturer som sporsäckar och konidier. Cetrarioida lavar är speciellt vanliga i Sydostasien och Nordamerika, men finns företrädda även i Sverige. Avhandlingen består av 15 välillustrerade delpublikationer, presenterade i flera olika tidskrifter.
Originalspråkengelska
KvalifikationDoktor
Tilldelande institution
  • Biologiska institutionen
Handledare
  • [unknown], [unknown], handledare, Extern person
Tilldelningsdatum1996 mars 8
Förlag
ISBN (tryckt)91-628-1927-5
StatusPublished - 1996

Bibliografisk information

Defence details

Date: 1996-03-08
Time: 10:15
Place: N/A

External reviewer(s)

Name: Lumbsch, Thorsten
Title: Dr
Affiliation: Germany

---

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Ekologi

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen för ”Anatomy and taxonomy of cetrarioid lichens”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Citera det här