Andfåddhet potentiellt allvarligt – kräver strukturerad utredning

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Sammanfattning

Andfåddhet är en subjektiv upplevelse och utgör ett ospecifikt, vanligt och potentiellt allvarligt symtom som tidigt bör utredas strukturerat tills orsaken är klarlagd, med fokus på att utesluta allvarliga differentialdiagnoser.

Ökad medvetenhet om allvarlighetsgraden av andfåddhet kan minska fördröjning till diagnos samt förbättra prognosen, inte minst vid sällsynta sjukdomar såsom PAH (pulmonell arteriell hypertension) och CTEPH (kronisk tromboembolisk pulmonell hypertension).

Remiss till/kontakt med specialistcentrum, och specifikt universitetssjukhusens centrum för pulmonell hypertension, vid misstanke om PAH eller CTEPH är av största vikt om diagnos inte kan fastställas efter adekvat initial utredning.
Bidragets översatta titel Structured evaluation of unclear dyspnea - of great importance to early identify patients with PAH and CTEPH and improve prognosis
Originalspråksvenska
Artikelnummer21238
TidskriftLakartidningen
Volym119
StatusPublished - 2022 okt. 5

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Kardiologi

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen för ”Andfåddhet potentiellt allvarligt – kräver strukturerad utredning”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Citera det här