André Menke, Pop, Literatur und Autorschaft. Literarische Strategien und Inszenierungen bei Wolfgang Welt, Rocko Schamoni und Rafael Horzon.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.

Originalspråktyska
Sidor (från-till)118-121
TidskriftModerna Språk
Volym108
Nummer2
StatusPublished - 2014

Bibliografisk information

Reviewed Work(s):
Pop, Literatur und Autorschaft. Literarische Strategien und Inszenierungen bei Wolfgang Welt, Rocko Schamoni und Rafael Horzon (by André Menke)

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Språk och litteratur

Citera det här