Androgens and glucuronidated androgen metabolites are associated with metabolic risk factors in men

Liesbeth Vandenput, Dan Mellstrom, Mattias Lorentzon, Charlotte Swanson, Magnus Karlsson, John Brandberg, Lars Lonn, Eric Orwoll, Ulf Smith, Fernand Labrie, Osten Ljunggren, Asa Tivesten, Claes Ohlsson

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

35 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Androgens and glucuronidated androgen metabolites are associated with metabolic risk factors in men”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Kemiska föreningar

Medicin och livsvetenskap