Aneurysm shrinkage is compatible with massive endoleak in the presence of an aortocaval fistula: Potential therapeutic implications for endoleaks and spinal cord ischemia

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Aneurysm shrinkage is compatible with massive endoleak in the presence of an aortocaval fistula: Potential therapeutic implications for endoleaks and spinal cord ischemia”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap