Angiography and mfERG show that blood supply to the pig retina may be both ipsilateral and contralateral.

Håkan Morén, Bodil Gesslein, Per Undrén, Sten Andréasson, Malin Malmsjö

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Angiography and mfERG show that blood supply to the pig retina may be both ipsilateral and contralateral.”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicine and Dentistry