Animal behaviour - The lobster navigators

Forskningsoutput: TidskriftsbidragLetterPeer review

Sammanfattning

When experimentally displaced in geomagnetic space, spiny lobsters act as if to make their way home. This is a fascinating case of navigation by an invertebrate using a magnetic map sense.
Originalspråkengelska
Sidor (från-till)27-28
TidskriftNature
Volym421
Nummer6918
DOI
StatusPublished - 2003

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Biologiska vetenskaper

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen för ”Animal behaviour - The lobster navigators”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Citera det här