Anionic Graft Copolymers with Poly(ethylene oxide) Side-Chains; Synthesis, Solution Properties and Ion Conduction

Helene Dérand

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Anionic Graft Copolymers with Poly(ethylene oxide) Side-Chains; Synthesis, Solution Properties and Ion Conduction”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Fysik och astronomi