Anisotropic clay–polystyrene nanocomposites: Synthesis, characterization and mechanical properties

Henrik Mauroy, Tomás Plivelic, Jussi-Petteri Suuronen, Fredrik Hage, Jon Otto Fossum, Kenneth D. Knudsen

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

19 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Anisotropic clay–polystyrene nanocomposites: Synthesis, characterization and mechanical properties”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Mark- och miljövetenskap

Kemiska föreningar