Annealed Glass Failure Modelling: A Weakest-Link Approach with Statistical Analysis

David Kinsella

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

278 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Annealed Glass Failure Modelling: A Weakest-Link Approach with Statistical Analysis”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Engineering